ค้นหา
ดู: 168578|ตอบกลับ: 48

พระกรุนาดูนยุคต้นศิลปอมราวดี

[คัดลอกลิงก์]
แก้ไขล่าสุด คมสัน เมื่อ 4-3-2010 18:08

จำนวนสินค้า: 35
กุมารทอง
เปิด

กุมารทอง

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
2500.00 บาท  

2500.00 บาท

ปลัดขิกนางครวญ
เปิด

ปลัดขิกนางครวญ

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
2500.00 บาท  

2500.00 บาท

สินค้าแนะนำพระกรุนาดูนองค์เล็ก
เปิด

พระกรุนาดูนองค์เล็ก

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
 
12000.00 บาท  

120000.00 บาท

สินค้าแนะนำพระนาคปรกเนื้อดิน
เปิด

พระนาคปรกเนื้อดิน

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
999999.99 บาท  

999999.99 บาท

สินค้าแนะนำพระปางแสดงธรรมเทศนา
เปิด

พระปางแสดงธรรมเทศนา

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
999999.99 บาท  

999999.99 บาท

สินค้าแนะนำพระปางประทานพรฐานบัว 12 ราศรี
เปิด

พระปางประทานพรฐานบัว 12 ราศรี

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
650000.00 บาท  

650000.00 บาท

สินค้าแนะนำพระซุ้มรัศมี
เปิด

พระซุ้มรัศมี

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
150000.00 บาท  

150000.00 บาท

นั่งเมืองสองหน้า
เปิด

นั่งเมืองสองหน้า

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
350000.00 บาท  

350000.00 บาท

พระพิมพ์ลีลาปางเสด็จดาวดึงษ์
เปิด

พระพิมพ์ลีลาปางเสด็จดาวดึงษ์

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
999999.99 บาท  

120000.00 บาท

นาคปรกอกนูนพิมพ์ใหญ่
เปิด

นาคปรกอกนูนพิมพ์ใหญ่

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
100000.00 บาท  

อัศจรรย์
เปิด

อัศจรรย์

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
55.00 บาท  

55.00 บาท

นาคปรกทรงเครื่องชัยวรมันพิมพ์จงอาง
เปิด

นาคปรกทรงเครื่องชัยวรมันพิมพ์จงอาง

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
250000.00 บาท  

250000.00 บาท

ปรกคู่
เปิด

ปรกคู่

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
111111.00 บาท  

111111.00 บาท

นาคปรกอกนูนพิมพ์ใหญ่
เปิด

นาคปรกอกนูนพิมพ์ใหญ่

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
100000.00 บาท  

200000.00 บาท

พระพิมพ์ลีลาปางเสด็จดาวดึงษ์
เปิด

พระพิมพ์ลีลาปางเสด็จดาวดึงษ์

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
120000.00 บาท  

120000.00 บาท

ปางยมกปาฎิหาริย์
เปิด

ปางยมกปาฎิหาริย์

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
999999.99 บาท  

15.00 บาท

ฆิคเนศพิมพ์หยดนำปางมหาเทพประทานพร
เปิด

ฆิคเนศพิมพ์หยดนำปางมหาเทพประทานพร

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
50000.00 บาท  

50000.00 บาท

นั่งเมือง
เปิด

นั่งเมือง

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
150000.00 บาท  

150000.00 บาท

ปางแสดงยมกปฎิหาริย์
เปิด

ปางแสดงยมกปฎิหาริย์

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
999999.99 บาท  

999999.99 บาท

พิฆเนศ
เปิด

พิฆเนศ

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
999999.99 บาท  

15000.00 บาท

ปางนาคปรก
เปิด

ปางนาคปรก

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
999999.99 บาท  

999999.99 บาท

พระพุทธรูปบูชาปางนาคปรก
เปิด

พระพุทธรูปบูชาปางนาคปรก

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
150000.00 บาท  

200000.00 บาท

พระนาคปรกซุ้มเรือนแก้ว
เปิด

พระนาคปรกซุ้มเรือนแก้ว

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
100000.00 บาท  

120000.00 บาท

พระปางปกโพธิ์บรรลังสูง
เปิด

พระปางปกโพธิ์บรรลังสูง

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
95000.00 บาท  

100000.00 บาท

พระแผงปางยมกปาฎิหาริย์
เปิด

พระแผงปางยมกปาฎิหาริย์

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
150000.00 บาท  

999999.99 บาท

พระนั่งเมือง
เปิด

พระนั่งเมือง

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
299999.00 บาท  

299999.00 บาท

พระปางลีลา
เปิด

พระปางลีลา

รูปแบบสินค้า:
ของใหม่สินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
80000.00 บาท  

100000.00 บาท

พระปางเสด็จจากดาวดึงษ์
เปิด

พระปางเสด็จจากดาวดึงษ์

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
80000.00 บาท  

100000.00 บาท

พระปางแสดงธรรมเทศนา
เปิด

พระปางแสดงธรรมเทศนา

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
50000.00 บาท  

100000.00 บาท

พระนาคปรกปางสมาธิบรรลังสูง
เปิด

พระนาคปรกปางสมาธิบรรลังสูง

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
55000.00 บาท  

110000.00 บาท

พระนาคปรกซุ้มใบไม้
เปิด

พระนาคปรกซุ้มใบไม้

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
53000.00 บาท  

100000.00 บาท

พระนาคปรกเดี่ยว
เปิด

พระนาคปรกเดี่ยว

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
45000.00 บาท  

100000.00 บาท

พระนาคปรกทรงเครื่อง
เปิด

พระนาคปรกทรงเครื่อง

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
999999.99 บาท  

999999.99 บาท

พระแผงตัดเก้า
เปิด

พระแผงตัดเก้า

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
1111.00 บาท  

111.00 บาท

พระนาคปรกจงอาง
เปิด

พระนาคปรกจงอาง

รูปแบบสินค้า:
มือสองสินค้า
เหลือเวลาอีก:
หมดเวลาการชื้อขาย
120000.00 บาท  

200000.00 บาท

 เจ้าของ| คมสัน โพสต์ 24-12-2009 23:20:56 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด คมสัน เมื่อ 3-1-2010 20:14

มีพระกรุนาดูนพิมพ์สมเด็จแจกฟรี085 0454859หลักการ            กาลามาสูตร     1  อย่าเชื่อและมั่น ใจตามคำเล่าลือ     2อย่าเชื่อตาม ธรรมเนียม    3อย่าเชื่ออย่าเขา  4อย่าเชื่อตาม ตำรา   5อย่าเชื่อตามที่นึกเอา   6 อย่าเชื่อตามคาดคะเน                     7อย่าเชื่อตามที่ชอบใจ  8อย่าเชื่อตามที่คิดเอาเอง   9อย่าเชื่อตามผู้รู้บอก  10อย่าเชื่อตามที่อาจาร์ยสอน          ถ้ายังไม่ได้ลองทำ
 เจ้าของ| คมสัน โพสต์ 28-12-2009 22:31:14 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด คมสัน เมื่อ 3-1-2010 23:50

ในด้านพระบรมสารีริกธาตุเมื่อพระเจาอโศกมหาราชทรงดำริที่จะเผยแพร์พระพุทธศาสนาใหแผ่ไฟศาลออกไป จึงโปรดให้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุที่เคยแจกจ่ายกันไปใน 8 แค้วนสมัย300ปีมาแล้วนั้นมาจัดสรรปันส่วนเสี่ยใหม่โดยแบ่งเป็นส่วนแล้วพระราชทานให้ไปสร้างสถูปประดิษฐานไว้ตามหัวเมืองต่างๆ  ตามคัมภีร์มหาวงค์กล่าวว่า   ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ นัน้พระเจ้าอโศกมหาราช ได้จัดส่งพระสมณฑูตเข้ามาเผยแพ่รพระพุทธศาสนา2 พระองค์คือ  พระโสนะเถระ      และ  พระอุตระเถระ เมื่อประชาชนชาวสุวรรณภูมิเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วจึงมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ตามเมืองต่างของแคว้นสุวรรณภูมิคือ  เมืองนครจัมปาศรี  โปราณ   ปัญจุบันคือ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ก็เป็นเมืองหนึ่งในบรรดาเมืองเหล่านั้น  อายุสมัยของเมืองนครจัมปาศรี   การอธิบายกระบวนการวัฒนธรรมของอีสานในอดีตโดยใช้แนวทางการศึกษาทางวัฒนธรรม สังคม เพื่อชี้ให้เห็นขั้นหรือระดับความเจริญของวัฒนธรรมทางศาสนา ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายให้เห็นว่า เมืองนครจัมปาศรี เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนา การปกครอง ในสมัยอดีตกาล มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานมาก จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะกำหนดมิติแห่งเวลาที่แน่นอนตายตัวตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ เพราะขบวนการทางวัฒนธรรม เป็นวิวัฒนาการทางสังคมที่มีความต่อเนื่องกันมายาวนาน ซึ่งเกิดจากการติดต่อระหว่างชนแต่ละกลุ่ม มีการปรับปรุงให้เหมาะสม จนกลายเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานในปัจจุบัน แต่เพื่อเป็นการกำหนดอายุสมัยของเมืองนครจัมปาศรี จึงต้องสันนิฐานเอาเฉพาะโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยู่ ในยุคตอนปลายของนครจัมปาศรี คือ ปรางค์กู่สถูป พระพิมพ์ เทวรูป ซึ่งจะมีรายละเอียดของการสันนิฐาน ดังต่อไปนี้ หลักฐานจากพระพิมพ์ดินเผา ทางด้านมนุษย์วิทยา สังเกตุพระพิมพ์ และพระวรกายของพระพิมพ์นั้น ๆ  ปรากกฏว่าเป็นลักษณะของคนพื้นเมืองชาวสยามโบราณ ดังนั้นประชาชนชาวเมืองนครจัมปาศรี คือชนชาวสยามนั้นเอง และจากการสังเกตุจากพุทธศิลปะที่พระพิมพ์ทำให้ทราบว่าเป็นพระพิมพ์ ชนิดที่เก่าที่สุดของสยาม และพระพิมพ์บางองค์มีการจารึก ด้วยอักษร คฤนถ์ พระพิมพ์ดินเผาที่เมืองนครจัมปาศรี มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า และรายละเอียดของพุทธศิลปะอื่นๆ ที่ปรากฏว่ามีอักษร คฤนถ์(ปัลลวะ) จารึกอยู่เช่นกัน อักษรดังกล่าวนั้นมีข้อความแสดงถึงผู้สร้างพระพิมพ์ พร้อมทั้งเจตนาในการสร้างด้วยภาษาที่จารึก คือภาษาขอม และภาษามอญโบราณ คำจารึกที่เป็นมอญโบราณนั้นมีหลักฐานชัดเจนอยู่ในสมัยทวารวดี ประมาณ พ.ศ. 1600 พระกรุนาดูนนี้เองเป็นพระพิมพ์ฝีมือของศิลปะอินเดีย สกุลศิลปะคุปตะ ศิลปินในสกุลนี้ได้เดินทางร่วมกับคณะสงฆ์ในสุวรรณภูมิ ประมาณ พ.ศ. 900-1200 เป็นสกุลศิลปะอินเดียใต้ สกุลศิลปะดั่งกล่าวพบทั่วไปตามซากเมืองโบราณในดินแดนสวุรรณภูมิ จากศิลปะของพระพิมพ์นี้ เรากำหนดอายุของเมืองนครจัมปาศรีมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระหว่างปี 900-1300 ตามหลักฐานสถูปเจดีย์ที่นาดูนนั้นเอง มีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส ได้พัฒนามาจากอุบลมณฑล ซึ่งเป็นฐานเจดีย์ที่สร้างขึ้นในยุคทวารวดี  คือ พุทธศตวรรษาที่ 11-16 จากการประมานอายุโดยใช้หลักฐานโปรานที่กล่าวมาแล้วเมื่องนครจัมปาศรีเจริญรุ่งเรืองทางด้าน วัฒนธรรม อารยธรรม ถึงขีดสุดก็ถึงยุคเสื่อมโทรมเมื่อขอม  มารุกรานยึดครองเมืองนครจัมปาศรีไว้ได้           
 เจ้าของ| คมสัน โพสต์ 3-1-2010 23:58:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เมื่อขอมยึดเมืองนครจัมปาศรีไว้ได้ก็นำเอาลัทธิความเชื่อของพราหมณ์คือลัทธิศิวเวทเข้ามาเผยแพร่   มีการสร้างกู่  เทวรูปต่างๆตามความเชื่อของพราหมณ์  ตามหลักฐานโปรานคดีดังที่ปราฏกในท้องที่อำเภอนาดูน    ซากเจดีย์ โปสถ์ วิหาร  กระจัดกระจายทั่วเมื่อง ซากเมืองเก่าเจดีย์ทังหลายถูกขุดหาพระพุทธรูป พระพิมพ์และสมบัติภายในกรุมานานนับสิบๆปีก่อนจะฮือฮาในระยะหลังไม่กี่ปีมานี้เมื่อปี2522ที่มีการขุดพบพระบรมสารีริกธาตุ และพระพิมพ์ดินเผา พระพุทธรูปปางต่างๆและที่สำคัญที่สุดการบรรจุบรมธาตุจะต้องมีอยู่หลายเจดีย์ด้วยกันเพราะกษัตริย์ของนครจัมปาศรีนัน้ต้องมีด้วยกันหลายพระองค์ เมื่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์แล้วตอ้งมีการบรรจุพระบรมธาตุไว้เสมอพร้อมสร้างพระพิมพ์บรรจุไว้ตามเจดีย์สำคัญทัวไปเพื่อเผยแพร์พุทธศาสนานิกายมหายานเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยืทุกๆพระองค์  ทำนองเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงทำสังคายนา แล้วทรงส่งสมณฑูตออกเผยแพ่รพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก  การพบแผ่นพิมพ์สถูปฟองนำหรือแบบสัญจิแสดงให้ชัดว่ากษัตริย์นครจัมปาศรี ในประเทศไทยทรงสนพระทัยและศรัทธาที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการสร้างพระพิมพ์และพระปางต่างๆพร้อมพระบรมธาตุบรรจุไว้        จากการที่มีการขุดพบพระพิมพ์เป็นจำนวนมากตามเจดีย์เมืองนาดูนระยะหลังนี้ พอที่จะเป็นหลักฐานที่จะใช้ศึกษาวิจัยได้ว่า  นครจัมปาศรี อำเภอ นาดูน นั้นได้รับเอาการนับถือพุทธศาสนามหายานโดยตรงจากราชวงค์คุปตะ เริ่มแรกเมื่อ พ.ศ. 900 และสิ้นสุดเมื่อประมาณ พ.ศ. 1000 เป็นปีที่สิ้น สุดราชวงค์คุปตะ   (ในอินเดียนั้นสิ้นสุดของราชวงค์คุปตะที่เสียอิสระภาพแก่ชาวฮั่นขาว) นั่นคือกษัตริย์ของราชวงค์นี้ยังคงมีอำนาจครั้งสุดท้ายที่รัฐเบงกอลเหนือเมื่อ  พ.ศ. 1087  )                   ประมาณในปี พ.ศ. 1100 นี้ชนชาติขอมก่อนพระนครได้เข้ารุกรานยึดอำนาจเมืองนครจัมปาศรีจากกษัตริย์สยามเอาไว้ได้  ทั้งนี้ศึกษาจากหลักฐานของพระพิมพ์แบบล่าสุดของเมืองนาดูนอยู่ในแบบของคุปตะรุ่นหลังเป็นสำคัญ
ธนพล โพสต์ 8-1-2010 16:41:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
2# คมสัน
492 ม.13 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 083-4059493 ขอบพระคุณครับ
 เจ้าของ| คมสัน โพสต์ 26-1-2010 21:52:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ยินดีครับที่ให้ความสนใจแล้วจะจัดส่งให้
โล้น50 โพสต์ 10-2-2010 13:29:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อติพันธ์ อัตริ 124 หมู่17 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150รบกวนซักชิ้นนะครับจะเก็บไว้บูชา
 เจ้าของ| คมสัน โพสต์ 15-2-2010 13:18:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
รอสักนิดแล้วจะส่งให้
 เจ้าของ| คมสัน โพสต์ 18-2-2010 22:24:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ   ครับในเวลานี้ได้มีท่านอาจารย์หลายท่านที่มีความสนใจและสะสมพระเก่ากรุพระธาตุนาดูนติดต่อสอบถามเข้ามาทั้งในเรื่องประวัติและพิมพ์ของพระ ครับยินดีครับสำหรับท่านที่มีศรัทธาคุณพระยอมคุ้มครอง   แต่มีบางคนบางท่านพยายามตั้งตัวเป็นอาจารย์แท้หรือกำมะลอ สอบถามเข้ามาเกี่ยวพิมพ์สมเด็จกรุนาดูนว่าทำไมกรุพระนาดูนจึงมีสมเด็จครับจึงเรียนให้ทราบว่าพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน หรือเมื่องนครจัมปาศีรโปราณในการสร้าง พระพิมพ์ต่างๆนั้นได้สร้าง รูปแบบพุทธศิลป์ พุทธประวัติ เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนา อยู่ในองค์พระแล้วดังนัน คงเข้าใจ     ว่า พระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนเป็นต้นแบบของพิมพ์พระ
 เจ้าของ| คมสัน โพสต์ 19-2-2010 17:05:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด
]ครับข่าวคราวทางใต้ว่ามีพระสงฆ์อ้างว่าได้พระกรุนาดูนมาจากวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ แล้วนำไปใส่กรอบจำหน่ายให้กลับญาติโยมที่มีความศรัทธา  ครับเป็นห่วงเพราะข่าวว่ามีมากจำนวนเป็นปี๊ป  ระวังครับของแท้ๆๆๆๆที่เอามวลเก่ามาทำขึ้นใหม่มีมากในขณะนี้แล้วดูยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆ   ของแท้ดั้งเดิมได้เก็บไว้หมดแล้ว อยู่กลับเจ้านายและคนดีมีวาสนาและมีเงินหมดแล้ว   ที่เห็นทั่วไปเป็นพระแท้ๆๆๆที่ทำขึ้นใหม่ และของเก๊ที่ทำขึ้นไม่มีมวลสารเก่าเลย   ครับน่าเป็นห่วงในฐานะเป็นคนเมืองเก่าคนหนึ่ง      สงสัยสอบถามได้ครับ            ขอบคุณสำหรับ ท่านอาจารย์ณรงค์    อาจารย์ณริศ  สองท่านคนดังแห่งเมืองนครศรีธรรมราช   ที่สุดลืมไม่ได้คือ  ท่านโกรัตน์   เมืองลุง  ผู้ให้ข้อมูลและเป็นผู้ที่สะสมพระนาดูนมากที่สุดในขณะนี้      ครับสำหรับสายใต้สอบถามข้อมูลได้ที่  สองอาจารย์ ณรงค์ และ อาจารย์นริศ ครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

ปิด

站長推薦

ติดตั้ง ซ่อม กล้องวงจรปิด cctv ภาคตะวันออก
ติดตั้ง ซ่อม กล้องวงจรปิด cctv ภาคตะวันออก
ติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด ซ่อมบำรุง cctv ทั้งโรงงาน และบ้านพักอาศัย ทั่วภาคตะวันออก โทร.081-6836177

ดู »

ขึ้นไปด้านบน